Групи за споделяне и подкрепа

Всеки има своите трудности, загуби, душевни терзания. Това което може да получите е пространство, в което да споделите своите проблеми и начина по който се чувствате.  Да видите как това изглежда през призмата на другите. Да получите друга гледна точка. Така човек може да намери нов ресурс за справяне, както и осъзнаване за по дълбоките причина за своето страдание. Групата се провежда всяка петък вечер от 18.00 – 21.00ч.  Участниците получават сертификат, който е основа за желаещите да продължат обучението си за психотерапевти в метода психодрама.
Необходимо е предварително интервю.
Броя на участниците е органичен – 14души.
тел. за контакти: 0896 888 299