ТЕСТ НА МЮНСТЕРБЕРГ

Тестът на Мюнстерберг оценява избирателността на вниманието, както и устойчивостта на смущения.

Тестът се състои от текст, съставен от случайно написани букви, между които има и действителни думи. Задачата е като четете текста, да откриете думите и да ги подчертаете. Времето за решаване на теста е 2 минути.

Пример: клмндтрасхуиемелодияуедгфсв

АВСЕРТИФИКАТФДХЪТГДУЙИТОКЛИЕНТЖНБЖЦАКЗЛАТОМТФБЖЦ

АФГОРАРЕЯУИИКЛОМНОЖИТЕЛСЖЯЕТУОПОРАСАЬЖБАНКОМАТВД

ЗАЬЯЦСЛУЖБАДЙУРБМКПИРУЕТЖХАЕАЛОКОМОТИВАИТВАДАМЛСЪ

ПОНИБУЦЬЬРЗЯЬЕЬРБТНУМИЗМАТЙИХУГЪФОРТУНА АССЪДЦФАРЙ

ЯЗОВЕЦЖЕТОНУМИПМОНИБУЖЪЦТЪРЗЕСВАДАВГЕХРИТЪМУЛИПУЯЗ

ЗЬМНОЖИЦАЛКДФАКИРЙХХАХЛАДСЙКРЕВАТУИОПИОНКАЬГТФРЛМ

ЗОВЦИЖУБЪНОРМАХХБУЙНГНСЕНЗАЦИЯТРИЪГЪЛНИКХЪТГФРЕТСЛ

ВЬЕАРАФИНЕРИЯЛКОНДЗЕИОКХОРИЗОНТМНОЖТХЙИТРУДГЪТРЕВА

 

Оценка:

Преброяват се намерените думи, както и грешките (пропуснатите и неправилно определени думи).

В дадения пример има скрити 34 думи.

 

 

 Отговори:

Скритите думи са следните:

Първи ред – сертификат, клиент, злато

Втори ред – гора, множител, опора, банкомат

Трети ред – служба, пирует, локомотив, вада

Четвърти ред – пони, нумизмат, фортуна, съд, фар

Пети ред – язовец, жетон, свада, ритъм

Шести ред – ножица, факир, хлад, креват, пионка

Седми ред – зов, норма, сензация, триъгълник

Осми ред – рафинерия, кон, хоризонт, нож, труд, трева

 

Източник: „Малка енциклопедия на психологическите тестове“