ТЕСТ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НА ЧИСЛОВ РЕД

Този тест оценява логическия аспект на мисленето.

Вие трябва да намерите закономерностите в дадените 7 числови реда и да запишете на празните места липсващите числа.

Времето за решаване на теста е 5 минути.

 

A. 24 21 19 18 15 13 ? ? 7  
Б. 1 4 9 16 ? ? 49 64 81 100
В. 16 17 15 18 14 19 ? ?    
Г. 1 3 6 8 16 18 ? ? 76 78
Д. 7 6 19 5 21 16 9 ? 4  
Е. 2 4 8 10 20 22 ? ? 92 94
Ж. 24 22 19 15 ? ?        

 

 

Отговори:

А. 12          9

Б. 25        36

В. 13        20

Г. 36        38

Д. 13

Е. 44        46

Ж. 10       4

 

Източник: „Малка енциклопедия на психологическите тестове”