Семинар:“Нехипнотична футуро – ретроспективна методика“

Ако имате желание да изпитате на практика и да усвоите една лесна и същевременно истински работеща методика, можете да се запознаете с нея чрез еднодневния семинар

Нехипнотична футуро-ретроспективната методика –
(20.07.2014., неделя, от 9 до 17ч., РУСЕ)

 

Какво представлява тази методика…?

В древните практики се говори за ретроспективна медитация – способността чрез навлизане в определено състояние да се „върнем“ в минал живот. Днес този метод е по-известен като регресия или регресионна терапия, която добива все по-широка популярност и в Западния свят. Теория на когиталността доказва, че преражданията съществуват и са напълно закономерно явление. Нещо повече – способността да навлизаме в „нулевата точка“ (при която липсват пространство и време) ни позволява да черпим информация както за „миналото“, така и за „бъдещето“ – оттам идва и наименованието „футуро-ретроспективна“ методика…

10-минутен филм за същността на метода може да изгледате тук: http://youtu.be/Labm7KaftX8


Какви „проблеми“ можем да решим чрез футуро-ретроспективната методика…?

– страхове и фобии с различна природа;
– състояния на тревожност;
– негативни поведенчески модели;
– емоционална и физическа болка;
– неуспешност в бизнеса, лични взаимоотношения;
– психологически проблеми с близките;
– невъзможност за самореализация…

ТЕМИТЕ…
Теоретично и научно обяснение на регресията (футуро-ретроспективна методика)
– открития и допълнения от Теория на Когиталността
– терапия без хипноза!

Практически упражнения
– провеждане на индивидуален сеанс за представяне на принципа на ФРМ;
– сеанси по групи от трима души – принципът е „всеки води всеки“;
– авторегресия – финално упражнение за индивидуално усвояване на ФРМ.

––––

При това… няколко важни момента:
1. В когиталността (в случая нулевата точка) липсват пространство и време и затова ФРМ е възможна.
2. Не съществува дори и минимална вероятност да „не може да се излезе” от „собствената ви кинозала” (където преживявате регресията).
3. При наличие на висока степен на „защита” (филтрация) навлизането в нулевата точка не се осъществява.
4. Общата енергия на когиталната частица (нулевата точка) за всички проявления е константа.
5. На конкретни въпроси получаваме винаги конкретни отговори.

Резултатите от ФРМ са впечатляващи. Страховете, които е имал даден индивид, изчезват. Знанието се увеличава. Всеки осъзнава, че смъртта е вид трансформация на енергията. „Съществуването” е холограмно проявление на светлината с определена задача. В желанието да станат ясни определени събития от историята, може да се преживеят „на живо”, наблюдавайки ги в „собствения си мисловен киносалон”. Това води до прилив на енергия, където страховете вече са изчезнали. Води до осъзнаването, че всичко е мисловност и Любовта към Всичко, което Е, е движещата сила във Вселената. А люботворенето (творенето с Любов) е смисъл на съществуването…

***

Теория на Когиталността търси, намира и обединява нестандартни и научни подходи в една обща основа – всички практики “работят” на един и същ принцип, само имената са различни… Целта е хармонизирането между теория и практически умения (медитации, Акашови записи, футуро-ретроспективна методика (нехипнотична регресия и прогресия), активиране на епифизата, сънища, осъзнато сънуване и други…) и най-вече осъзнаването, че… всяка пешка може да е цар…

Целият филм „Когиталност – всичко, което Е!“ ще намерите на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=hVR8pJ-rYu4