Рейки и Фамилни констелации

РЕЙКИ е система на лечение чрез полагане на ръце с несравнима простота и мощ. Историята и е по-древна от всички писмени паметници. Рейки е енергията на баланса, хармонията и здравето, която работи на всички нива: физическо, емоционало, ментално и духовно.
Традиционната Рейки система има три нива. В първо ниво можем да даваме Рейки като поставим ръцете си върху друг човек или върху себе.Тук енергията работи основно за самолечение.
Във второ ниво силата на провежданата енергия се увеличава многократно. Можем да изпращаме Рейки и от разстояние. Работи се със символи и за лечение на други хора и живи организми.
В трето ниво (мастърско) можем да инициираме други желаещи в Рейки.
Рейки енергията се използва в болници(чужди) като допълнение към конвенционалната медицина. Прилага се основно като средство, което помага на болните и оперираните да се възстановят по-бързо. Практиката с Рейки като допълнение към медицината показва следните неща:
• понижаване нивата на стрес и болка;
• ускорено възстановяване;
• понижаване нуждата от болкоуспокояващи след операция;
• понижаване на кръвно налягане (при завишено такова)
В практиката си съм имала случаи на животоспасяваща намеса с Рейки чрез инициация, на изчезване на хронични болки в стомаха, трайно намаляване на повишена кръвна захар, кръвно налягане, понижаване на температура и др.
ФАМИЛНИ КОНСТЕЛАЦИИ-
Създава се енергийна система, от която участниците в констелацията получават информация, свързана с човека и проблема, който те представляват. В резултат в констелацията се активира колективното несъзнавано, проблемните обстоятелства и взаимоотношения излизат на преден план и стават осезаеми, а динамиката, провокираща и проблема разкрит. Следвайки определени стъпки при протичане на констелацията, тя може да бъде преструктурирана в съответствие с „ Реда на Любовта”, където обичта може да тече осъзнато и безпрепятствено да лекува.
Този метод е поразително мощна и ефективна форма на помощ. Работейки с индивидуалните проблеми на клиента, констелаторът помага също и на хората от обкръжението му – на членовете на семейството му, както и на членовете на останалите общностни системи, в които участва клиента (социални, професионални и др.) Фамилините констелации са метод, който е насочен към хора, които искат да се справят с различни житейски проблеми и да намерят здрава основа и нова посока в живота си.
Участниците във фамилни констелации обикновено са смаяни и разтърсени, когато заплетените и объркани взаимоотношения в семейните общности бъдат разплетени и отдолу се появят скритите нишки на „Реда на Любовта”. Бихме ли могли въобще да си представим, преди да сме преминали през процеса на семейно констелиране, че сполетялите ни нещастия и здравословни проблеми могат да бъдат по някакъв начин свързани с мъртво роденото бебе на нашата баба например? Или че, трудностите във взаимоотношенията с настоящият ни партньор могат да бъдат свързани по някакъв начин с направеният преди 15 години аборт или дори с бившият партньор на нашата майка или, че тежката болест на детето ни може по някакъв начин да е причинена от осиновяване в семейството? Семейните констелации са метод, с помощта на който могат да бъдат открити голям брой такива взаимозависимости, които лежат в основата на много лични и дори професионални проблеми. Възстановането на баланса и хармонията в родовата система е изключително важно условие за справяне с голям брой психологични, физиологични или личностни проблеми. Фамилните констелации са водещата техника, с помощта на която може да бъде разкрита скритата родова динамика, да се работи с нея и тя да бъде изцелена, което да доведе до изцелението на конкретният представител на родовата система, участващ във фамилното констелиране, както и до изцелението на останалите участници в дадената фамилна система.
Фамилните констелации са един подходящ, основен или допълнителен инструмент в набора от техники, с които боравят терапевтите и фасилитаторите.