Психотерапевтични групи за личностно развитие

Вечерните групи са за себепознание, самоактуализация и подкрепа в решаването на  трудности. Срещите са веднъж седмично,с продължителност три часа – 18.00-21.00 часа. Необходима е предварително записване на участниците.

Групите са за личен опит и преживяване, с терапевтичен ефект. Шанс да разбереш себе си, да опознаеш вътрешният си свят, чувства, емоции, вярвания, схеми, нагласи и поведение.

Телефон за записване: 0896 888 299