Курс „Приложна нумерология“

на 10, 12 и 14.02.2014г. в Център „Озарея“ ще се проведе:

КУРС ПО ПРАКТИЧЕСКА ПРИЛОЖНА НУМЕРОЛОГИЯ
„ ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ „

е било изписано над входа на вратата на Делфийския оракул
Хората са знаели енергетиката на цифрите още в древността и информацията е достигнала до наши дни. За онези, които проявяват интерес, ето програмата

ПЪРВИ МОДУЛ

1. ЕЗОТЕРИЧНА РЕШЕТКА.

2. КАКВО ОЗНАЧАВА НОМЕРЪТ НА ТЕЛЕФОНА ВИ, НОМЕРЪТ НА КОЙТО ЖИВЕЕТЕ, НОМЕРЪТ НА АВТОМОБИЛА ВИ И ДРУГИ.

3. НУМЕРОЛОГИЧНИ СТОЙНОСТИ НА БУКВИТЕ.

4. ИЗЧИСЛЯВАНЕ ВИБРАЦИЯТА НА ИМЕНАТА – ЦЯЛО ЧИСЛО И ПОДЧИСЛО.

5. АНАЛИЗ НА ПОДЧИСЛАТА.

ВТОРИ МОДУЛ

6. ЗНАЧЕНИЯ НА ПРОСТИТЕ ЧИСЛА ОТ 1 ДО 9.

7. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЪТ В ЖИВОТА, ЛИЧНА ГОДИНА, ЛИЧЕН МЕСЕЦ, ЛИЧЕН ДЕН,

8. РЕАЛИЗАЦИИ.

9. ПОСТРОЯВАНЕ НА ТАБЛОГРАМА.

10. ЗНАЧЕНИЯ НА СЪСТАВНИТЕ ЧИСЛА. КАРМИЧНИ ДАТИ.

Курсът ще се проведе в рамките на 3 занятия по 5 часа със съответни паузи.
В процеса на работа ще бъдат изчислени личните таблограми на всеки един от участниците. За онези, които проявят по-задълбочени интереси ще има и последващи модули на обучение.