За Центъра

Център „ОЗАРЕЯ” е създаден от Аксиния Бешева – аналитичен психотерапевт, бакалавър клинична психология, магистър психопатология на развитието, сертифициран към немската школа фасилитатор фамилни констелации, EMDR терапия, енергийна психотерапия.

Животът ни предизвиква да се развиваме и променяме.  Групите, в които имате възможност да участвате, могат да променят вашите модели и вярвания, за да  се справяте по-добре с предизвикателствата на живота, да се развивате и усъвършенствате като успешни и себеактуализиращи се хора.

Индивидуалната работа с мен цели  да повлияе вашата успешност, качество на живот и взаимоотношения, проблеми в душевен план, тревожности, депресии, постравматичен стрес, както и разширяването на вашите граници и светоглед. Достигайки по-дълбоки пластове на душата си ще излекувате раните, нанесени от травми и повлияли разбиранията и шаблоните в живота ви.

Моето желание и мисия е да помогна в развитието и трудностите, с които неизбежно се сблъсквате, да съпътствам  лечението на вашата душа.

Центърът се намира в гр. Русе, ул.“Николаевска“ № 16, тел. 0896 888 299