Закони на Живота

КАКВОТО ВЪТРЕ, ТОВА И ОТВЪН

Светът около нас е точно отражение на нашата вътрешнареалност във всеки отделен момент. Вселената непрекъснатосе пренастройва така, че да отразява нашата реалност и да отразява онова, в което вярваме. Ако таите в себе си гняв например, независимо дали го осъзнавате, в живота си ще се сблъсквате с гневни хора. Те много точно отразяват вашия гняв обратно към вас. Недоверието привлича към вас хора, които не ви вярват. Ако изпитвате несигурност привличате хора и ситуации, които ви унижават. Законът особено добре се проявява във физическото тяло. Вътрешните ни чувства намират отражение във физичестоко ни разположение. Тялото винаги е отражение на дълбоките ни чувства.Болестите винаги са физически резултат от вътрешната нагласа и вярвания на човека. Законът работи за всяко нещо,което присъства в живота ни. Дори за домашните любимци, които гледаме. Ако един човек е приятен и спокоен, но има куче, което е агресивно, то животното отразява агресията на стопанина си, която би могла да е неосъзната. Дори инеживите предмети, които ни заобикалят изразяват определени черти и постановки на вътрешния ни свят. Например колата, която караме, начина, по който се обличаме, вещите, които използваме. Законът работи и на колективно ниво. Нашите лидери отразяват безусловно точно преобладаващите вътрешни чувства на хората в държавата. Учителите в училищата отразяват колективното убеждение за способностите на децата. Всички аспекти на обществото са пряко отражение на най-дълбоките чувства на колективното съзнание. Ако нещо не ни харесва във външния свят, то следва да се вгледаме в себе си, да осъзнаваме и да променим нагласите и убежденията си. Само така можем да променим нещата в света около нас. Ако искаме да променим обществото, в което живеем или света, трябва достатъчно голям брой хора да променят себе си. Защото Вселената абсолютно точно отразява вътрешното отвън.

„ЗАКОНЪТ ЗА ИСКАНЕТО“

Според Законът за искането, (а) ако искате помощ от Вселената, трябва да помолите за нея. И още. (б) Ако някой ви е помолил за помощ, непременно се отзовете и помогнете. Но, (в) ако не са ви помолили за помощ, никога недейте да помагате на когото и да било, за каквото и да било. 3 (а) – Когато осъзнавате, че се нуждаете от помощ от Вселената (ангели, архангели, възнесени Учители, същества от Духовната йерархия на Светлината) се успокойте и по възможност се центрирайте в сърдечния си център. Преди да помолите за помощ изяснете максимално онова, което наистина искате. Отговорът или помоща за вас винаги се крие във въпроса. Колкото по ясен е въпроса, или по ясна е нуждата от помощ, толкова по-пълен ще е отговорът. Когато сте готови да помолите за помощ, това означава, че сте готови и да я получите. Вие сте готови да получите мъдростта, която винаги придружава всяка помощ. Внимавайте за това, което наистина искате, защото Вселената чака, за да ви помогне и даде. Всичко, което трябва да се направи, е да я помолите. След като потърсите помощ от Вселената, останете будни, помоща или отговорите могат да дойдат по всякакъв начин – случайно дочут разговор на улицата, следващата песен, която ще чуете, случайно попадате на текст, идеи, които сякаш „от нищото“ изплуват във вас и хиляди други начини. Вселената разговаря с вас по най-разнообразни начини. Ако ви се струва, че на въпроса ви не е отговорено, или не сте получили желаното, то причините могат да са различни и всичките се коренят във вас. 3(б) и 3(в) – Ако се намесите в проблемите на свой приятел, без той да ви е молил за това, то веднага след това приятелството ви ще се развали. Помнете, че когато помагате на някой, който не е искал помощ или не ви е молил за това, вие грубо се намесватев живота на друг. Така не позволявате на другия да се ориентира сам в житейската ситуация и да се промени, научавайки уроците в живота си. Непоисканата намеса в нечии чужд живот води до натрупване на карма за вас, понеже вие пречите на другия да си научи урока. Ако се притеснявате за някого, или не одобрявате нещо у другите, ако имате желание да се месите – всичко това са вашите собствени енергии, неосъзнати его-форми и изискват незабавно вглеждане във вас. По силата на Закона „Каквото отвътре, това и отвън“ може нещо, което според вас да се нуждае от помощ у някой друг, да живее във вас. И обратното – ако някой ви помоли за помощ, непременно помогнете. Това е призив от духовното ви същество, че трябва да отдадете сила и енергия, под формата на помощ за някого. Законът изисква да се отзовете, независимо какви са последиците. Осъзнайте нуждите си, внимателно се придвижвайте в ежедневието си, винаги имате помоща на Вселената на разположение. Само трябва да знаете как да помолите за нея и как да я използвате.

“ЗАКОНЪТ ЗА ПРИВЛИЧАНЕТО”

Всеки човек излъчва енергия, понеже сме съставени от енергия. Енергията, която излъчваме има различни вибрационни честоти. Ако вземем за пример един радиопредавател, ще видим, че той излъчва всяка програма на различна честота и съответно радиоприемникът трябва да е настроен на същата честота, за да получи програмата. При човешкото същество работи същият принцип. Вибрацията, която излъчвате във всеки един момент, се състои от вашата съзнателна и несъзнателна енергия. Законът за привличането гласи – Подобното привлича подобно. Вътрешното излъчване привлича като магнит външното изживяване. Абсолютно във всеки един момент от нашия живот ние привличаме към нас хора, събития и обстоятелства, които абсолютно точно съответстват на вътрешната ни настройка. И обратното – не привличаме хора, събития и обстоятелства, които не съответстват на вътрешната ни настройка. Законът за привличането действа на всички енергийни нива в нас едновременно. Когато човек не е осъзнат, той не разбира закона и изпитва усещането, че  нещата не зависят от него и че нещата му се случват случайно. При осъзнаване и разбиране на закона, човек схваща, че всичко се случва в резултат на собствената му енергия. Духовната ни енергия се проявява под формата на мисли, идеи, чувства, думи и действия. Това са стъпките, по които се оформя всичко в материалния живот. Всяко събитие, всеки материаленпредмет, преди всичко е било първоначално нечия идея и мисъл. Цялата Вселена съществува на основата на този закон. Това, за което мислите, се проявява в живота ви. Това, което чувствате, се проявява в живота ви. Това, което изречете на глас, се проявява в живота ви. Човекът е надарен от Създателя с правото да мисли и чувства. Това са вашите инструменти, с които изграждате живота си. Това е материалът, с който оформяте фигурата на живота си, точно както един грънчар оформя с ръце глината и тя придобива желаната от грънчаря форма. Във всеки миг човек излъчва и съответно привлича. В човешкото тяло има поставен индикатор, който абсолютно точно показва какво привличаме. Този индикатор се намира в областта на слънчевия сплит /това е зоната малко над пъпа, 3-та чакра/ и зоната на сърдечния център /това е зоната между гърдите, малко над сърцето, тимусната жлеза, 4-та чакра/. Индикаторът работи безотказно чрез усещането за комфорт и дискомфорт. И така – всяка мисъл, чувство, дума или действие, което предизвиква усещане за комфорт /проявява се като усещане на топлина и сладост в посочените зони/означава, че в момента привличате към себе си нещо, което е хубаво за вас. И съответно – всичко, което предизвиква усещане за дискомфорт, означава, че привличате нещо, което не е хубаво. Трябва да се има предвид, че Законът за привличането работи при всеки отделен човек в абсолютно съответствие с еволюционното ниво на душата и съществото. Така, едно нещо може да е хубаво за един човек, но същото нещо да е лошо за друг. Винаги привличате това, за което мислите или говорите,независимо дали го искате. Пример – мисълта и ежедневното изричане, при това от много хора едновремменно, „Живеем в най-скапаната държава“ води до привиличане на хора, събития и обстоятелства, които ни помагат да изживеем това, за което мислим, а именно, че всичко в държавата е скапано.

“ЗАКОНЪТ ЗА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО”

Законът за съпротивлението гласи – Всичко, на което се съпротивлявате става по-упорито. Всичко, на което се съпротивлявате се проявява в живота ви, продължавайки упорито да съществува и да изразходва енергия от вас. Причината за действието на този закон е проста. Във Вселената съществува всичко, абсолютно всичко. Единствения начи да активирате дадено преживяване е като съсредоточите върху него достатъчно количество енергия,под формата на мисли, чувства, думи или действия. Но Вселената не разбира, тъй като тя няма модел за оценка на нещата, ако за вас дадено нещо е добро или лошо. Тя просто откликва на това, че съсредоточавате енергия и ви носи точно онова, за което мислите, чувствате или говорите, независимо дали го искате. Когато изпитвате съпротивление, вие съсредоточавате енергия върху това, на което се съпротивлявате. Съпротивлението винаги се проявява чрез напрежение. Много хора призовават и търпят последиците на този закон, без изобщо да подозират това. Най-активния елемент, който твори чрез този закон е подсъзнателния ум. Там са складирани всякакви емоции, мисли или модели, които ежедневно сработват с пространството на Вселената. Осъзнаването изисква разбиране на законите, отговорност и пречистване на всички мисли, думи и действия, които проявяваме във всяка минута на живота си. „Недей“, „Няма“, „Не“, „Не искам“, „Не мога“ – това са основните думи, с които се задейства Законът за съпротивлението. Съпротивлението срещу каквото и да било изразходва от вашата енергия. Много е възможно да не ви остане енергия за друго. Отстраняването на контрола, т.е. спиране на съпротивлението, т.е. приемане на нещата, такива каквито са, освобождава тази енергия и вие можете да я насочите към това, което искате. Пример – всеизвестно е, че на света се произвеждат, разпространяват и употребяват наркотици. Това е факт. Цялото общество, от горе, до долу, се бори стова явление. Посредством всякакви методи – закони, полицейски акции и разследвания, протести, граждански действия и др. Резултатът е, че на света има все повечепроизводство, разпространение и употреба на наркотици. Борбата, активното неприемане на каквото и да било/борбата винаги е неприемане/, води до задействане на Закона за съпротивлението. Понеже всички захранват с енергията си процеса на съществуването на наркотици. Законът за съпротивлението се задейства и от т.нар. „съзнание на жертвата“. Всеки човек, който смята, че не е отговорен за нещата в живота му, рано или късно преживява себе си като жертва на обстоятелствата. Това е най-краткия път за привличане на това, което не искаме. „Бедният аз“, „Нищо не зависи от мен“, „Нищо не мога да направя“ – това са изрази, които гарантират, че рано или късно ще преживеете всичко, което не искате. Това е така, защото на някакво ниво се съпротивлявате на истинската си същност, която е Твореца във вас. Законът за съпротивлението има огромна роля във процеса, наречен живот. Той регулира отношенията ни със Създателя. Всяко нещо, което се проявява в живота ви, което идва при вас, не само е сътворено на някакво ниво от самите вас, но и е избрано на Висше ниво от вас, за да принесе най-голяма полза за вашето израстване точно в този момент. Всяко нещо в живота ви има причина, покана от вас, за вас. Ето защо, ако повдигнем съзнанието и разбирането си, веднага ще разберем смисъла на приемането. Всяко нещо, което приемете, изчезва, т.е. загубва силата си. Приемането е единственият начин да се движите по течението на живота, а не срещу него. Приемане не означава примирение. Да приемеш означава да поемеш отговорност за това, което се е случило. И така – осъзнавайте какво наистина искате, прилагайте осъзнато мислене, говорене и действане и никога не се съпротивлявайте на това, което се проявява, независимо какво е то.

“ЗАКОНЪТ ЗА ОТРАЖЕНИЕТО”

Представете си, че гледате изображението си в огледало. Онова, което виждате може да ви хареса, но може и да не ви хареса. Животът на Земята представлява непрекъснато оглеждане на Аза в огледалото. Законът гласи – всичко в живота ни представлява огледално отражение на нещо вътре в нас. Всеки човек и обстоятелство в живота ни е огледалото, в което се оглеждаме. Огледалото на Вселената е толкова точно и прецизно, че отразява безпристрастно всичко в нас, дори и дълбоките ни заблуди и тайни. Когато се оглеждате в огледалото и не ви харесва изражението на лицето ви, какво правите? Нима започвате да търкате повърхността на огледалото в опит да промените изражението си? Не, вероятно е просто да промените изражението си и тази промяна веднага се отразява от огледалото и вие вече харесвате онова, което виждате. В живота е същото. Аконякой или нещо не ви харесва, то не е необходимо да го променяте. Необходимо е да осъзнаете какво отразява огледалото във вас, да промените нещо в себе си и веднага изображението, което се проявява като света около вас, ще се промени. Законът за отражението учи, че не можете да промените нещата в живота си, защото те са вашето отражение. Можете да промените само вас, което веднага води до промяна на отражението. Посредтвом този закон Вселената има механизъм, с който да насочва вниманието ви във всеки миг, към отражението в огледалото, за да покаже точно къде е необходима промяна. Всяко нещо е ваше отражение – децата ви, партньора ви, работата ви, къщата, колата, домашните любимци, приятелите ви. Всяко нещо, което дойде в живота ви, ви показва аспект от вас. Разберете какво ви показва, това води до неизбежно духовно разширение, наблюдавайки и слушайки онова, което животът има да ни каже във всеки миг.

“ЗАКОНЪТ ЗА ПРОЕКЦИЯТА”

Всички аспекти на Аза се отразяват обратно към нас, чрез онова, което възприемаме отвън. Всичко извън нас е отражение на нещо в нас. Следователно всичко, което наблюдаваме отвън е проекция. Законът гласи – Вие виждате само себе си. Вие чувате само себе си. Вие разговаряте само със себе си. Всичко, което забелязвате в някой друг, е всъщност проекция на някакъв аспект от вас. Звучи странно, страшно, но не е. Просто и този закон е създаден от Твореца, за да подпомага осъзнаването на индивидуалността и да осигурява поле за растеж. Всяко положително качество, което ви харесва у някой друг, е ваше положително качество, проектирано отвън. Онова, което ви привлича у някой друг, е вашата собствена привлекателност. Всичко, което харесвате, отразява вашата собствена красота. И естествено, обратното. Всяко негативно, неприятно, нехармонично нещо, което забелязвате у някого или в нещо, е проекция на вашата собствена негативност и неприятни черти в характера. Законът за проекцията ви помага още веднъж незабавно и акуратно да получите информация от Вселената за вашето състояние във всеки момент. Ако дадено качество не присъства във вас, вие никога няма да го забележите у някой друг. Възможно е изобщо да не подозирате за един или друг аспект във вас, възможно е те да са погребани дълбоко във вас, но Законът за проекцията безусловно ги изважда пред вас, чрез отражението у друг. Няколко примера – Ако изпитвате ревност към партньора си, това е проекция на собствената несигурност. Ако ви се случва да ви измамят, това е проекция на измамника във вас. Ако някой ви се струва глупав, това е проекцията на собствената глупост. Хората, убедени че светът е ужасно място, пълно със заплахи и несправедливот, таят в себе си големи количества омраза и агресия. Ако нещо ви се струва умно, това е собствената ви мъдрост. Ако ви харесва как някой пее, това е певецът във вас. Най-големите моралисти са всъщност аморалните. Всеки коментар към друг чрез мисъл или думи е коментар към самите нас. Мнозина не ценят и уважават собствената си стойност. Така винаги проектираме прекрасните, великолепни и силни наши черти върху другите. Помнете, че всеки път, когато мислите и усещате нещо хубаво у хората, това са вашите качества. Иначе никога не бихте ги забелязали. Съществуват и масови проекции, както и междуполови проекции – „Децата в днешно време са непослушни“, „Животът днес е по-труден от преди“, „Женитеса досадни“ или „На мъж не може да се разчита“. Познаването на Закона за проекцията е много мощен стимулатор за излизане от илюзията, че нещо съществува исе случва извън нас. Илюзията е зоната на комфорт, в която живеем в триизмерното пространство. Но това е илюзия, а не истината за това, кои сме всъщност. Любовта ни един към друг винаги е взаимна проекция. Когато се обичаме ние проектираме своята вътрешна красота върху другия. Нашата собствена светлина се проектира върху другия. Затова Любовта е благодатна почва за взаимно израстване. Проектирането на нашите качества у другите е резултат от огромното отхвърляне, което хората правят към собственото си същество. Както и на неспособността и отказа да се поема отговорност за себе си. Когато престанем да правим това и започнем да обръщаме внимание на начина, по който се чувстваме /това е да поемеш отговорност/, ще започнем открито да изразяваме себе си. Ако го правим с Любов, светът ще се промени. Можем да видим човека или ситуацията в живота ни, такава каквато е, само ако безпристрастно наблюдаваме себе си и своите реакции към всичко и всеки.

“ЗАКОНЪТ ЗА ПРИВЪРЗАНОСТТА”

Законът за привързаността гласи – Можете да имате всичко, което желаете, но не бива да се привързвате към него. Привързването се появява тогава, когато човек губи щастието си, ако изгуби нещо. Ако се случи да загубите нещо в живота и това ви разстройва, означава, че сте създали привързаност. Вселената е постоянен източник на енергия. Всичко в нея е в постоянно движение. По силата на Закона за привличането подобното привлича подобно. Това е един непрекъснат танц на Творението. В този танц всеки от нас среща хора, предмети, събития и обстоятелства, които му харесват или трябват. Законът учи, че можем да изживяваме радостно всичко, което имаме, без да страдаме, когато го нямаме. „Привързаността води до ревност, сянка на алчността е тя. Тренирай себе си да освобождаваш всичко, което се страхуваш, че ще загубиш.“ – прекрасен окултен урок на Мастър Йода, Епизод 3, „Междузвездни войни“. В днешният момент почти няма хора, които да не са създали привързаност. Трябва да е ясно и това, че привързаността преминава чрез Акашовия запис, чрез 4 и 5 слой на ДНК и се появява във 2 слой на ДНК /урокът на сегашния живот/. Това означава, че се предава от един живот в следващия, докато съществото не се освободи от привързаността. Привързаността най-често е причината да се насочваме към едно или друго кармично преживяване или среща, за да почистим връзките, които създаваме помежду си чрез енергията на привързаността. Особено драматична е привързаността между хората. Всеки път, когато излъчвате мисли или изричате думи на гняв, ревност, омраза, завист или нужда от някого, се създава невидима за човешкото око нишка от енергия между вас и обекта на вашите чувства. Ако тези емоции се поддържат достатъчно дълго време във вашето съзнание между вас и другия, нишката се превръща във връв и дори във въже. Тези връзки стоят докато вие, или другия не ги прекъснете. В следващото прераждане тези връзки продължават да ви свързват и вие се търсите и намирате, за да се развържат връзките. Всеки път душата ви ще търси точно този партньор, за да ви даде нов, уникален шанс за решение на привързаността. Привързването е Любов, основана на зависимост. Т.е. това не е истинска Любов и тя никога не носи пълнота и щастие. Ще разберете, че сте привързани веднага щом усетите страх, че можете да загубите. Привързаността се създава и към материални неща. Отрицателни енергии като алчност, гордост, нужда, завист, създават здрави нишки към коли, къщи, банкови сметки, работа, удобства и пр. Днес човечеството навлиза в ново измерение и е повече от наложително почистването и прекъсването на всички връзки на привързаност към когото и да било и каквото и да било. Това означава, че в това прераждане нашите души са избрали цялостно прочистване. Това може да е причината за множество кармични срещи в живота ви. Или за множество проблеми, свързани с работата, отношенията, или финансовите въпроси. Имайте предвид, че душите ни повече не желаят да вървят както досега. Искат да постигнат просветление и обединение с Източника. Как се прекъсват връзки на привързаност? Има различни методи и практики за това. Главният метод, подчертаван от всеки Учител, посещавал Земята, е Прошката. Прошката е много мощна енергия, която минава през времето и пространството. Чрез нея можете да се освободите сега, а можете да я изпращате и към миналите си животи. Главното е енергията да е искрена и да идва от сърцето ви. Съществуват и други ефикасни методи за освобождение и пречистване – работа с Виолетовия пламък, работа с Архангел Михаил, работа с визуализация /добре описан в интервюто на Долорес Кенън/. Липсата на привързаност е задължително условие за просветление. Свободата е безпристрастност! Когато увоим това състояние на съзнанието, тогава ще се превърнем в Майстори.

“ЗАКОНЪТ ЗА ВНИМАНИЕТО”

Законът за вниманието гласи – проявява се това, към което насочвате вниманието си. Без ограничения добро или лошо, много или малко. Духовният закон гарантира, че резултатът се проявява в степен, която съответства на количеството внимание, което отдавате. Вниманието представлява фокусната точка на мислите, думите и действията. Ако поставите лист хартия на Слънце и чакате тя да пламне, нищо няма да се случи. Но ако вземете лупа и я насочите между хартията и Слънцето, то тогава ще се получи огън. Законът за вниманието третира точно това фокусиране. В материалния свят, който е триизмерен, има постановка, която казва – „Да виждаш, означава да вярваш“. Но в духовния свят, който е многоизмерен, съществува друга постановка – „Да вярваш, означава да виждаш“. Дори науката вече започва да забелязва и признава безспорния факт, че мислите на експериментатора влияят върху резултатите от експеримента. Законът за вниманието се проявява във всеки миг. Фактът, че ние сътворяваме своята реалност, вече може да се докаже научно. Ако десет души са поставени в една и съща ситуация, всеки от тях създава своя уникална представа за изхода от нея. В съответствие с това, всеки от тях ще получи различен житейски резултат. Внимавайте към какво насочвате вниманието си, защото го каните в живота си и рано или късно то ще се прояви. Проявлението много зависи от количеството внимание, което отделяме. Ако вниманието е малко и проявлението ще бъде слабо. И обратното. Ако наистина много искате нещо, просто трябва да поддържате фокуса си върху него. Но това не е достатъчно. Трябва да поддържате фокуса си върху резултата, който искате, във връзка с нещото. Ако насочвате фокуса си към страховете и тревогите си, вие ги зареждате с енергия и им помагате да се проявят.Непрекъснатото премисляне на най-лошия сценарий, или пък непрестанното обсъждане на негативния ви фокус, е един от най-сигурните начини да се прояви нещо нежелано. Но пък ако много се фокусирате върху негативното, може би точно това желаете. Все пак хората са уникални индивидуалности на Единството и е напълно в реда на нещата някой да желае нещо негативно. По повод на свободата на избора трябва да се има в предвид факта, че позитивното има по-голяма сила от негативното. Въпреки, че изглежда обратното в много житейски ситуации. Безспорен факт е, че не съществуват частици мрак. Съществуват единствено частици светлина. Мракът не е нищо друго, освен липса на Светлина. При избор на позитивен заряд, чрез Закона за вниманието, фокусирайте вниманието си към положителен изход от всяка ситуация. Когато държите на фокус тази представа се изпълвате с решимост. Направете каквото е необходимо, ангажирайте вниманието си с желаното, и ще наблюдавате разцъфването на вашия живот. Много е важно да се помни следното – Когато посеете едно семе в Земята, вие не го вадите непрестанно от нея, за да проверите дали всичко върви добре. Вие просто го оставяте. С мислите е същото. Не въртете постоянно в мислите си онова, което желаете, за да не го задушите от прекомерно желаниие. Творчеството е майсторство. Колкото по-добри Майстори ставаме, толкова по-прекрасни неща ще се сътворяват.

“ЗАКОНЪТ ЗА ПОТОКА”

Живеем във Вселена, състояща се от енергия, която тече каторека. Нищо не е неподвижно. Всичко постоянно е в движение.Всеки е свързан с другите в този поток. Напрактика, макар това да не се вижда с просто око, не можете върха на носа си да помръднете, без това да се отрази на всичко останало и на всеки друг. Реката, като тече, не съдържа и не оставя празни пространства. Реката е символ на вашата енергия, а тя се състои от вашите мисли, чувства, емоции, думи и действия. Осъзнаването означава управление и използване по правилен начин на енергията. Ако има нещо невъзможно в Творението, то това е, че не можете да спрете потока. И така, от вашите мисли, чувства, думи и действия, зависи какъв е вашия поток, с каква скорост се движи и накъде отива. При спокойни и ведри мисли, потокът е плавен и спокоен. Водата е тиха и носи усещане за комфорт и покой. Къпането и плуването в спокойни води е удоволствие. При негативни мисли, потокът е бурен, пенлив, опасен. Например гневът прилича на планинска река, която се спуска от върха, набира скорост и влачи камъни и дървета. Тази вода заплашва да наводни всичко по пътя си. При такава бурна вода, хората обикновено не искат да влизат в потока. Затова наблюдавайте потока на своите енергии, защото от това зависи взаимоотношенията ви с другите и нещата, които прииждат към вас. Законът за потока управлява всяка сфера на живота. Можете да се опитате да заприщите или отклоните потока. Трябва да знаете, че това има своите последици. Ако решите да го правите, би следвало да се запознаете с тях. Заприщеният поток води до застояване на водата и тя блатясва и има лоша миризма. Заприщеният поток също така може да събира водите си и в даден момент в даден момент да отнесе онова, което му пречи да тече. Ако отклоните потока, трябва да сте готови, че ще преминете през непознати територии. Това може да е вълнуващо, може да е кошмарно. Затова наблюдавайте внимателно своя поток, не му пречете да тече свободно и управлявайте разумно водата му. Законът за потока третира и още един въпрос от битието. Потокът е вашата енергия. Вие сте преизпълнени с водите на потока. Но тази вода трябва да се обновява периодично. Когато променяте енрегийните си нагласи – мисли, чувства, думи и действия, вие подменяте водата в потока. Тъй като в Природата не съществува празно пространство, всичко което се освобождава от вас, веднага бива заето от друго. Това също е ваша отговорност. Да почиствате периодично потока си и да позволявате старото да се заменя с ново. Ако един шкаф е претъпкан до горе, то в него не би могло да се постави нищо ново. Ако се държите за старите си емоции или старите си идеи, то във вас не може да влезе нищо ново, понеже няма място. Ако сте пълни със спомени, обиди, дрехи, вещи или навици, по никакъв начин не позволявате на потока да се обнови. Свежата вода изисква да се разделите с боклука и да отворите място на чистите води във вас. Всяко нещо, което промените във вас, веднага ще доведе нещо ново за вас, по силата на Закона за потока. Почистването е задължително движение във Вселената, и в буквален, и в преносен смисъл. Без него няма движение напред и еволюция. Законът за потока е мощен инструмент за сътворяване на желаната действителност. Носете се по потока и ще достигнете до Източника.

“ЗАКОНЪТ ЗА ИЗОБИЛИЕТО”

Вселената е изобилна с любов, радост, щастие, благоденствие, успех, жизненост, смях и всичко добро в живота. Законът за Изобилието гласи – Изобилието е ваше право по рождение. Естественото ни състояние е състояние на Изобилие. Всеки от нас е роден с правото да прелива от Изобилие. Това е абсолютното Божествено желание за всеки един от нас. Единствената причина, поради която може да не изживеете това състояние е съзнанието. Съзнанието е бариерата, която или допуска, или не допуска потока от Изобилие в живота ви. Съзнанието е изградено от мисли, вярвания, убеждения, спомени, масово приети мисъл-форми, културни и традиционни наслоявания. Всички тези съставки могат да пречат на потока от Изобилие. Вие сте господаря на всичките си мисли, думи, чувства и действия. За да използвате Закона за Изобилието е необходимо осъзнаване и поемане на отговорност за начина, по който мислите, чувствате, говорите и действате. Защото там, и само там, е единствената бариера пред вашето изобилие. Трябва да знаете, че във Вселената липса не съществува. Просто няма такова нещо. Има само от всичко, по много! Липсата и усещането за недостиг е фикция на човешкия ум и наслоявани с хилядолетия мисловни форми. Но те са илюзия! Винаги помнете това. За вас, във вашия живот, Вселената има всичко, за което можете да си помислите. Вселената желае вие да имате всичко, за което можете да си помислите. И затова трябва да бъдете отговорни за това, което мислите и желаете. Защото Изобилие означава и тъмната страна. Тя е част от Цялото и ако не внимавате как и какво мислите, ще имате изобилие от неща, които може и да не искате. Изобщо Вселената реагира на вашите мисли, чувства и желания по един безусловно любящ начин. Тя ви дава по много от това, за което мислите, чувствате или желаете. Например, ако заявите „Аз искам много пари“, вие ще получите точно това – състояние на искане на пари. Забележете! Не пари, а състояние на желание, искане. Не обвинявайте Вселената. Тя е изпълнила напълно точно вашето желание – искам. Обаче ако заявите „Аз имам пари“, твърдението – имам – има съвсем друга вибрация и смисъл. Ще кажете, „Що за глупост, как мога да кажа, че имам пари, когато нямам“. Законът за Вниманието учи, че онова, върху което съсредоточавате вниманието си, става ваша реалност. Да вярваш, означава да виждаш! Законът за Изобилието е мощен творчески инструмент, който ви гарантира по много от онова, за което мислите. Изобилието е състояние на съзнанието, а не материално състояние. Всъщност цялата материя е създадена така от Твореца, че да се организира и модифицира, в пълно съответствие на онова, което излъчвате, под формата на мисли, думи, чувства и действия. Материята ви служи на вас, а не обратното. Има много прост начин да преживеете Изобилието. Дайте на друг това, което искате за себе си. Ако искате повече Любов, дайте Любов на другиго. Ако искате Щастие, дайте на друг Щастие. Ако искате приятели, дръжте се приятелски с хората. Ако искате грижа и внимание, погрижете се и обърнете внимание на някой друг. Ако искате Успех, помогнете на някой друг да успее. Помнете, че сме енерго-информационни същности в човешки тела и Изобилието е наше рождено право. Възползвайте се от правата си.