Аура камера и квантова диагностика

Биоенерготерапевтът Неда Терзиева гостува в град Русе. Практическият семинар ще се проведе в петък 21.02 от 18 ч в център Озарея. Водещи ще са Неда Терзиева и Аксиния Бешева. Темите на семинара може да видите в събитието – продължителност 3 часа. В събота и неделя ще се провеждат диагностики с последни модели Аура Камера и квантов анализатор на половин цена, както и консултации с водещите на семинара. Нужно е предварително записване както з семинара, така и за диагностиките на телефон 089 688 8299. За повече информация може да посетите нашите сайтове:
www.energiensviat.com
www.bioenergoterapia.biz
www.ozareia.com