Анатомия на случването. Аз управлявам своя живот!

Всеки от нас изпада в трудни моменти и не знае как да продължи. Да имаш знанията за  важните процеси в теб, да знаеш устройството и механизма на случването е умение да управляваш по добър начин своя  живот.

Структура на нашата същност. Его, пречи или помага за нашето развитие.

Карма и съдба. Какво е карма и можем ли да променяме съдбата.

Прошка и благодарност и  значението им. Как да простим.

Защо на мен и как да променям живота си!

тел: 0896 888 288