Currently browsing author

Озарея, Page 3

Днк и съзнание

ДНК СЕ ВЛИЯЕ ОТ СЪЗНАНИЕТО Може да изглежда, че ДНК е главният център на молекулата, без която нейният живот е невъзможен. В …

Себеинтегриращо дишане-21 и 22.06.2014г.

Себеинтегриращото дишане е една от най-усъвършенстваните, ефективни и съвременни форми на свързано осъзнато дишане. Чрез него се достига отвъд физическата форма, в …

Рейки и Фамилни констелации

РЕЙКИ е система на лечение чрез полагане на ръце с несравнима простота и мощ. Историята и е по-древна от всички писмени паметници. …

Автогенен тренинг

Автогенният тренинг е сходен с редица древни методи за борба със стреса и за личностното преизграждане. Такива методи са: индийската система «хата-йога», …