ТЕСТ КОЙ КАК МИСЛИ

От невропсихологията знаем, че двете полукълба на човешкия мозък работят по различен начин. Лявото полукълбо отговаря за логическата и лингвистичната страна на умствените операции, а дясното полукълбо – за тяхната образност, цялостност, и емоционалност. Такава функционална асиметрия на човешкия организъм се проявява в различни форми на поведение, като различните поведенчески реакции могат да се отнесат към ляв или десен тип. Вие можете да проведете няколко упражнения и да разберете какъв тип реакции преобладават при вас.

Вземете лист и молив. След всяка задача отбележете на листа какъв тип реакция – лява или дясна, се е проявила при вас.

Първа задача.

Поставете пред себе си ръцете си и преплетете пръстите си. Вижте кой от двата палеца е отгоре – левият или десният. Ако отгоре се е оказал десният палец, то при вас това е десен тип реакция – отбележете на листа буквата Д. Ако отгоре е левият палец – реакцията е ляв тип. Отбележете с Л.

Втора задача.

Стоите с отворени очи. Поставете показалците си пред очите, така че все едно се прицелвате от оръжие. Фиксирайте точката, в която „стреляте” (без да затваряте очите си). Сега затворете едното си око, а след това и другото. Обърнете внимание в кой от двата случая точката на прицелване ще се премести. Ако се премести при затворено дясно око – вие имате десен тип реакции, а ако се премести при затворено ляво око – ляв тип реакции.

Трета задача.

Скръстете ръце пред гърдите си и вижте , коя от ръцете ви е отгоре – лявата или дясната. Отбележете резултата.

Четвърта задача.

Пляскайте с ръце. Обърнете внимание, коя ръка е отгоре при това действие. Отбележете резултата.

След като изпълните посочените задачи, вие можете да определите (разбира се с известно приближение) своя тип мозъчна асиметрия.

Първата задача ви дава възможност да определите общия характер на вашите психологически дадености – дали са логически или емоционални.

Втората задача ви дава информация за такива черти на характера ви като твърдост и агресивност.

Третата задача позволява да съдите за склонността си към простодушие или кокетство.

Четвъртата задача акцентира на черти от характера като решителност или нерешителност.

 

По – долу е по – подробно описание на типовете реакции, според резултатите от тестирането.

     1. Д Д Д Д

Ориентация към общественото мнение (стереотипи), консервативен тип характер, най – стабилно (правилно) поведение.

     2. Д Д Д Л

Неуверен консерватизъм, слаб темперамент. Нерешителност.

     3. Д Д Л Д

Склонност към кокетство, решителност, чувство за хумор, активност, енергичност, темпераментност, артистичност. При общуване с такъв тип хора са необходими хумор и решителност, тъй като този силен характер не приема слаби типове.

     4. Д Д Л Л

Рядък и самостоятелен тип характер. Кокетство, чувство за хумор, мекота, артистичност. Съществува известно противоречие между нерешителността и твърдостта на характера.

     5. Д Л Д Д

Делови тип характер, съчетаващ аналитични заложби и мекота.  По – често се среща при жените. Общоприетият тип на делова жена. Бавно приспособяване, предпазливост. Такива хора рядко се включват в директни конфликти, при тях преобладава пресметливостта, търпимостта , бавност в развитие на отношенията, известна студенина и резервираност.

     6. Д Л Д Л

Най – слабият тип характер. Среща се много рядко. Беззащитност и слабост. Поддава се на различни влияния. Среща се само при жените.

     7. Д Л Л Д

Склонност към нови впечатления и способност да не се създават конфликти. Известно непостоянство, склонност към кокетничене, особена мекост. Емоционална забавеност, известна мрачност. Простота и рядка смелост при общуване, склонност да се превключва към нов тип поведение.

     8. Д Л Л Л

Непостоянен и независим характер – основната му черта е аналитичността. Среща се рядко.

     9. Л Д Д Д

Често срещан тип характер с много добра адаптация към различни условия. Емоционалност в съчетание с недостатъчна настойчивост, която преди всичко се проявява с основните стратегически въпроси (брак, образование и др.). Лесно се поддава на чуждо влияние. Леко контактува с всички останали типове характер. При мъжете има емоциаонален спад, като се наблюдава склонност към флегматичност.

    10. Л Д Д Л

Слаба настойчивост, мекота, отстъпчивост, наивност. Искат много внимателно отношение към себе си. – тип „малка кралица”.

    11. Л Д Л Д

Най- силният тип характер, трудно се поддава на убеждение. Склонен да проявява настойчивост, но понякога зацикля на второстепенни цели. Силна индивидуалност, енергичност, способност да преодолява трудности. Известен консерватизъм, поради недостатъчно внимание към чужда гледна точка. Такива хора не обичат инфантилността.

    12. Л Д Л Л

Силен и ненатрапчив характер. Практически не се поддава на убеждение. Основна черта – вътрешна агресивност, прикрита с външна мекота и емоционалност. Бързо взаимодействие, но бавно взаимно разбиране.

    13. Л Л Д Д

Дружелюбие и простота, известна разхвърляност на интересите.

    14. Л Л Д Л

Основни черти: простодушие, мекота и доверчивост. Това е много рядък тип характер. (Среща се само при 1% от жените, а при мъжете практически отсъства).

    15. Л Л Л Д

Емоционалност, съчетана с решителност (основна черта), енергичност, известна разхвърляност, които водят до това, че подобни характери са склонни към бързо приемане на емоционални и необмислени решения. При общуване с тях са необходими допълнителни механизми на задържане.

    16. Л Л Л Л

Способност да се погледне по нов начин на нещата (новаторство), висока емоционалност, индивидуалност, егоизъм, упорство (инат), защитеност, която преминава в затвореност. Умеят ослепително да се усмихват.